keskiviikko 1. helmikuuta 2012

Muut työelämä kohteet

Työelämään tutustumisjakso Klubitalolla 2011-09-28Klubitalot perustuvat Yhdysvalloissa kehitettyyn yhteisöllisyyttä, tasa-arvoisuutta ja työntekoa korostavaan psykososiaalisen kuntoutuksen malliin. Toiminta on alkanut 1948 , Suomeen klubitoiminta rantautui 1995, jolloin Tampereelle perustettiin ensimmäinen klubitalo. Tällä hetkellä toiminnassa on 20 klubitaloa. Kuopion klubitalo on perustettu 1999 ja jäseniä on tällä hetkellä noin 200.

Klubitalo muodostaa jäsenyhteisön, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistumiseen ja vertaistukeen. Jäsenellä on myös velvollisuuksia. Jokaisen odotetaan osallistuvan ns. työpainonotteisiin päiviin, kuten ruuanlaittoon, siivoukseen, hallinnollisiin tehtäviin, uusien jäsenten perehdyttämiseen jne.

Aamut alkavat aina kalenterinluvulla, jossa todetaan päivän ja viikon tapahtumat. samalla läpikäydään tiedossa olevat menot ja muut tapahtumat. Tämän jälkeen siirrytään työnjakoon, jossa läpikäydään päivän tehtävät. Jokapäiväisiä tehtäviä ovat siivous, ruoanlaitto, kahvilan hoitaminen, respa. Järjestäjät valitaan ja heillä on omat, ennalta määrätyt työtehtävät. Lisäksi voi päästä tekniikkatueksi, sp:n lukijaksi, kaupassakävijäksi jne. Työjaossa pidetään myös pieni aamujumppa, jossa jokainen esittelee yhden liikkeen.

Aamutoimet ja niihin liittyvät rutiinit voisivat toimia myös valmentavassa koulutuksessa. Jotain samantyyppistä meillä on ollutkin mutta se voisi olla strukturoidumpaa ja sitouttavampaa. Vanha järjestäjä-systeemi voisi auttaa luokan siisteyteen ja keittiön puhtauteen. Samalla tulisi kerrattua opiskelijoiden viikon menot. Reach-out toiminto, joka siis tarkoittaa yhteydenottoa jäseneen, voisi myös toimia opiskelijatyönä. Siinä tulisi mukaan vertaistuki.


Bovallius-opisto


Seuraavan viikon työskentelin Jyväskylässä Bovallius-opistolla opinto-ohjaaja Hannele Kasurisen mukana. Opistolla on oma, erillinen opinto-ohjaaja, jonka tehtävänkuvaan kuuluu mm opiskelijavalintaan osallistuminen, ammatinvalinnan ohjaus sekä opiston esittely erilaisissa tilaisuuksissa. Tämän lisäksi hän osallistuu opiskelijahuoltoryhmien kokouksiin, konsultoi vanhempia, tapaa opiskelijoita ohjauksen merkeissä yksityisesti sekä pitää opo-tunteja luokassa. Ilmeisesti omasta mielenkiinnosta johtuen hän on myös mukana useissakin kansainvälisissä projekteissa.

Opistolla oli hyvin ammattimainen ote valmentavaan koulutukseen. Opot ja koulutuspäälliköt tunsivat oman alueensa opiskelijat ja osallistuivat tiimien kokouksiin. Tiimissä oli mukana myös asumisvalmentaja, psykologi, sosiaalityötekijä, opettaja, ohjaaja ja tietenkin opiskelija ja huoltaja. Ehkä tästä syystä kokoukset olivat melko pitkiä raskaita, jokaisella oli oma näkemys ja ajatuksia kuinka opiskelijan tulisi edetä.
Opiskelijat asuvat pääsääntöisesti opiston asuntolassa ja asumistoiminnan ohjaus on osa heidän opiskelupäiväänsä.

Ammatillinen kuntoutuskoti Oiva

Oiva on ammatillinen kuntoutuskoti, joka toimii Kuopiossa ja Iisalmessa. Oiva on osakeyhtiöpohjainen yhtiö, jossa palkatut työntekijät pyörittävät päivittäisiä rutiineja. Toiminta on varsin laajaa ja laadukasta. Asumisyksikön lisäksi on myös kotiin ja tuettuun asumiseen liittyvää tukea, esim. Oiva-alku.
Yhteystiedot ja taustatietoa toiminnasta löytyy nettisivuilta:

http://www.oivariihi.fi/etusivu